Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

 

Zmiana miejsca przyjmowania wniosków o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu

Informujemy, że aktualnie wnioski o wydanie Bytomskiej Karty Seniora w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmowane są w pokoju nr 12 (parter).
W związku z powyższym osoby zainteresowane uzyskaniem Bytomskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków jak do tej pory w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter) w godzinach - w poniedziałki od 14.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00.


W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu w dniu 22 września 2014 r. Uchwały Nr XXXVI/511/14 obniżeniu uległ wiek uprawniający do korzystania z ulg/rabatów/zniżek proponowanych Seniorom w ramach Programu Bytomska Karta Seniora. Aktualnie wiek uprawniający do otrzymania karty wynosi 60+. Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem karty zapraszamy do składania wniosków w Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter). Zapraszamy do składania wniosków.