Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: Świadczenie usług pocztowych dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w roku 2021

Istotne warunki zamówienia .pdf (694 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (873 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (189 KB)

18-11-2020
Zmiana treści IWZ .pdf (464 KB)

20-11-2020
Wyjaśnienia treści IWZ .pdf (769 KB)

23-11-2020
Wyjaśnienia treści IWZ .pdf (473 KB)

UWAGA! Przesunięty termin składania i otwarcia ofert:

  • oferty należy złożyć do dnia: 25 listopada 2020 r. do godz. 10:00
  • otwarcie ofert nastąpi w dniu: 25 listopada 2020 r. o godz. 10:00

26-11-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (758 KB)