Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: Świadczenie usług opiekuńczych (z wyłączeniem usług świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz opieki wytchnieniowej w roku 2021

Istotne warunki zamówienia .pdf (707 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (858 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (162 KB)

30-11-2020
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (763 KB)