Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: Kurs komputerowy ECDL e-Citizen z egzaminem certyfikującym dla uczestników/-czek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja II

Istotne warunki zamówienia .pdf (805 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (923 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (886 KB)