Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Remont w mieszkaniu chronionym, treningowym mieszczącym się w budynku przy ul. Rodziewiczówny 6/1a

Ogłoszenie .pdf (754 KB)
Załącznik A - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (331 KB)
Załącznik B - Projekt budowlany. pdf (8,31 MB)
Załącznik nr 1 - Oferta .pdf (540 KB) .doc (75 KB)
Załącznik nr 2 - Postanowienia umowne .pdf (566 KB)