Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Remont pomieszczenia łazienki w mieszkaniu chronionym, treningowym mieszczącym się w budynku przy ul. Rodziewiczówny 6/1a

Ogłoszenie .pdf (753 KB)
Załącznik A - Zakres prac .pdf (348 KB)
Załącznik nr 1 - Oferta .pdf (540 KB) .doc (75 KB)
Załącznik nr 2 - Postanowienia umowne .pdf (565 KB)

21-10-2020
Zawiadomienie o odstapieniu od rozstrzygniecia postępowania .pdf (458 KB)