Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na osiem części

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,12 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (2,81 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (600 KB)

03-09-2020 UWAGA - Modyfikacja treści IWZ (dotyczy części E)
Modyfikacja treści IWZ (dotyczy części E) .pdf (376 KB)
Załącznik w formie edytowalnej - do części E .doc (282 KB)