Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Warsztaty kreowania wizerunku osobistego z metamorfozą dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie”

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,04 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,34 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (264 KB)

14-05-2020
Wyjaśnienia treści istotnych warunków zamówienia .pdf (686 KB)

22-05-2020
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (765 KB)

05-06-2020
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (656 KB)