Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na pięć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (1,09 MB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (2,22 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (453 KB)

11-03-2020
Zmiana treści istotnych warunków zamówienia - UWAGA zmiana terminu .pdf (308 KB)

24-03-2020
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (853 KB)