Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Sprzedaż paliwa gazowego – gaz ziemny wysokometanowy dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie  w Bytomiu

Ogłoszenie .pdf (761 KB)
Załącznik nr 1 - oferta (.pdf - 561 KB) (.doc - 164 KB)
Załącznik nr 1a - szczegółowa wycena (.pdf - 415 KB) (.xls - 63 KB)
Załącznik A - opis przedmiotu zamówienia .pdf (752 KB)
Załącznik nr 2 - postanowienia umowne .pdf (584 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.  Organizacja pobytu podczas wyjazdowego treningu dla uczestników/-czek projektu „Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I”

Istotne warunki zamówienia .pdf (733 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (877 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (247 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas dwóch wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek zajęć Klubu Integracji Społecznej realizowanych w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (855 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,35 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (249KB)

30-10-2019
Wyjaśnienia do treści IWZ .pdf (698 KB)

12-11-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (717 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs profesjonalnego sprzątania z obsługą sprzętu sprzątającego dla uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I

Istotne warunki zamówienia .pdf (946 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,18 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (264 KB)

24-10-2019
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (583 KB)

04-11-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (579 KB)