Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodzicielstwa Zastępczego - wyjazdowy trening doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (876 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,16 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (368 KB)

25-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (691 KB)

01-07-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (572 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „AS Aktywny Społecznie” z podziałem na dwie części w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (450 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (635 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (359 KB)

04-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (274 KB)

14-06-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (252 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.  Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu pn. Rewitalizacja z Klubem Integracji Społecznej edycja I z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (695 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (471 KB)

04-06-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (686 KB)

11-06-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (672 KB)

Konkurs ofert pn.: Remont schodów wejściowych do budynku Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16

Ogłoszenie .pdf (749 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .docx (29 KB)
Przedmiar .pdf (325 KB)
Postanowienia umowne .pdf (567 KB)

31-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (578 KB)

Konkurs ofert pn.: Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla osób objętych pomocą społeczną MOPR w Bytomiu z podziałem na dziewięć części

Istotne warunki zamówienia .pdf (718 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,27 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (550 KB)

30-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (691 KB)

31-05-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (561 KB)

Konkurs ofert pn.: Akademia Rodziny – wyjazdowe treningi doskonalenia kompetencji i umiejętności z podziałem na dwie części

Istotne warunki zamówienia .pdf (864 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,29 MB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (381 KB)

29-05-2019
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (682 KB)

30-05-2019
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (501 KB)