Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Pragniemy poinformować, że Miasto Bytom zostało Partnerem Ogólnopolskiej Karty Seniora, a także Partnerem Programu Miasto Przyjazne Seniorom - w maju br. zawarto porozumienie pomiędzy Stowarzyszeniem Manko z siedzibą w Krakowie a Miastem Bytom  w zakresie aktywizacji seniorów poprzez dystrybucję Ogólnopolskiej Karty Seniora. Osoby zainteresowane uzyskaniem Ogólnopolskiej Karty Seniora zapraszamy do składania wniosków w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w pokoju nr 12 (parter) w poniedziałki w godzinach od 14:00 do 17:00, natomiast w pozostałe dni tygodnia tj. od wtorku do piątku  w godzinach od 8:00 do 12:00.
Informacje dotyczące Ogólnopolskiej Karty Seniora wraz z wykazem firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora oraz formularz zgłoszeniowy dla Uczestników programu „Ogólnopolska Karta Seniora” publikowane są na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w zakładce „Ogólnopolska Karta Seniora”. Wykaz firm honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora dostępny jest również na portalu Głos Seniora w zakładce www.glosseniora.pl/strona/oks.

Herb Bytomia    

Plakat JNSProjekt "Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy dla osób w wieku 18-35 lat ze Śląska", realizowany przez Fundację Imago w partnerstwie z Powiatowymi Urzędami Pracy w Chorzowie i Zabrzu oraz firmami Ronal GmbH i BSW gGmbH.
W ramach projektu osoby niepracujące do 35 roku życia, mieszkające w woj. śląskim mają możliwość odbyć 2-miesięczny staż w Niemczech w zawodach produkcyjnych i technicznych, takich jak np. automatyk, spawacz, mechatronik, operator obrabiarek CNC, elektryk, magazynier i wiele innych. Dodatkowo, przed wyjazdem uczestnicy biorą udział w kursie j. niemieckiego, warsztatach z umiejętności społecznych i multikulturowych, a po powrocie do kraju mogą skorzystać z dodatkowych wybranych kursów lub pośrednictwa pracy.
Udział w projekcie jest bezpłatny. Najbliższy wyjazd planowany jest w czerwcu 2017 r.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Logo MOPRW nawiązaniu do informacji dotyczącej możliwości ubiegania się o przyznanie pomocy finansowej z Fundacji Poland Business Run, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu, zwraca się z prośbą do osób i instytucji będących adresatami pomocy o zapoznanie się z regulaminem i nawiązanie kontaktu z fundacją w celu podjęcia we własnym zakresie decyzji dotyczącej ewentualnego ubiegania się o pomoc w tym podmiocie.

Podziękowania dla Pani Marta SzmelcerOd 2014 r. do 2017 r. Marta Szmelcer pracownik MOPR w Bytomiu uczestniczyła w pracach II kadencji Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organu opiniodawczo-doradczy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zgodnie z art. 10b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, do zadań Zespołu należy w szczególności:

  1. inicjowanie i wspieranie działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
  2. monitorowanie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  3. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących stosowania ustawy oraz inicjowanie zmian przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  4. wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
  5. wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz w sprawach zlecania tych zadań do realizacji przez podmioty wymienione w art. 9 ust. 1;
  6. opracowanie standardów pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  7. tworzenie, we współpracy z podmiotami wymienionymi w art. 9 ust. 1, mechanizmów informowania o standardach udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie i pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;
  8. upowszechnianie wyników monitoringu działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.