Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).

Plakat Bytom OdnowaNa zlecenie Urzędu Miasta w Bytomiu, Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa realizuje projekt „Bytom Odnowa – innowacyjne projekty mieszkaniowe i rozwój inicjatyw społecznych”. W ramach tego projektu organizowane jest spotkanie z mieszkańcami w dniu 10 sierpnia 2017 roku o godzinie 16:00 w Szkole Podstawowej nr 4 im. Mikołaja Kopernika (ul. B. Chrobrego 9). Spotkanie dotyczyć będzie rozwoju obszaru Śródmieścia ograniczonego ulicami Piekarską, Smolenia, Piłsudzkiego i Żołnierza Polskiego (kwartały 42,43). O 16:00 planowany jest spacer z architektem, a o 17:00 warsztaty w szkole.

Certyfikat Pani Anny Wierzowieckiej

 

 

Miło nam poinformować, że Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyznał Pani Annie Wierzowieckiej Certyfikat Specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Nadmieniamy również, że Pani Anna Wierzowiecka zdała egzamin z wyróżnieniem.

Gratulujemy !

Logo 500+Zmiany w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Z dniem 1 sierpnia 2017 r. na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin wejdzie w życie szereg zmian dotyczących Programu „Rodzina 500 plus”, które będą miały zastosowanie przy ustalaniu świadczeń na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

Czytaj więcej: "Rodzina 500 plus" - zmiany...

Logo 500+Informujemy, iż od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy.

Dotyczy to rodzin zainteresowanych kontynuowaniem korzystania z tej formy wsparcia, jak i tych rodzin, które chcą dołączyć do rządowego programu „Rodzina 500 plus”. Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Jedynie pierwszy, trwający jeszcze okres jest dłuższy. Rozpoczął się bowiem wcześniej, bo 1 kwietnia 2016 roku, kiedy program „Rodzina 500 plus” oficjalnie wystartował.

Nadmieniamy, iż złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku.

Czytaj więcej: Wnioski "Rodzina 500 plus"...

logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nowy skład Zespołu Monitorującego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Miło nam poinformować, że do pracy w Zespole została powołana Marta Szmelcer - główny specjalista ds. pracy z rodziną w naszym Ośrodku. Pani Marta jest jednym z pięciu członków Zespołu wybranych spośród kandydatów zgłoszonych z całej Polski przez stronę samorządową. Została zarekomendowana przez Komisję wspólną Rządu i Samorządu.

Informacja o pełnym składzie zespołu .pdf