Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

RODO - Klauzule informacyjne związane z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. .pdf (508 KB)


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W BYTOMIU (MOPR)
z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 16
41-902 Bytom

prowadzi rekrutację kandydatów do pracy na stanowisko:
PRACOWNIK SOCJALNY

Szczegóły oferty, w tym wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów oraz zakres realizowanych zadań na oferowanym stanowisku w załączniku:
Pracownik socjalny .pdf (309 KB) - oświadczenie .pdf (343 KB)


MOPR CZEKA NA KANDYDATÓW NA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Dzieciaki

ARTYKUŁY I REPORTAŻE

Logo TVP3 KatowiceSfera TV

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 55 lub
w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 33).


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na zawodowe i niezawodowe rodziny zastępcze.

Wyczerpujących informacji na ten temat udzielają pracownicy Działu Wsparcia Rodziny pod nr telefonów 32 388-90-61 lub 32 388-61-53.

KTO MOŻE ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB RODZINNYM DOMEM DZIECKA, czyli wymagania dla kandydatów na rodziców zastępczych:

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone małżonkom lub osobie niepozostającej w związku małżeńskim, którzy:

  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej tj. świadczą swoim dotychczasowym zachowaniem, że będą dobrze pełnić tę rolę,
  • nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,
  • nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,
  • są zdolni do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  • posiadają pozytywna opinię psychologiczną  o predyspozycjach i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
  • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, m.in. rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań oraz wypoczynku i organizacji czasu wolnego. Należy dodać, że kryterium "odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych" jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej tj. Dział Wsparcia Rodziny w MOPR Bytom.

Warto zauważyć, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę. Ponadto kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz rodzinne domy dziecka nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz do prowadzenia rodzinnego domu dziecka winni posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Informujemy, że Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu zapewnia możliwość uzyskania przez osoby bezdomne schronienia w noclegowni lub ogrzewalni funkcjonujących na terenie Miasta Bytomia przy ul. Kosynierów 26.

Bliższych informacji udzielają pracownicy Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 przy ul. Huty Julia 10 w Bytomiu tel. 32/281-14-42 (poniedziałek 7.30-17.00, wtorek – czwartek 7.30-15.30, piątek 7.30-14.00).
Po godzinach pracy punktu osoby bezdomne mogą udać się bezpośrednio do noclegowni lub ogrzewalni – gdzie uzyskają możliwość schronienia.
Noclegownia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu w godzinach:
od 01 października do 31 marca od 18.00 – 8.00, a od 01 kwietnia do 30 września od 19.00 do 7.00.
Ogrzewalnia czynna jest przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu, w godzinach:
od 01 października do 30 kwietnia – od 18.00 do 8.00, od 01 maja do 30 września – od 19.00 do 7.00.

W przypadku dużego spadku temperatur ww. placówki działają całodobowo.

Z uwagi na spadek temperatur w okresie zimowym prosimy o reagowanie w przypadku powzięcia wiadomości o osobie przebywającej na terenie Miasta Bytomia, wymagającej udzielenia pomocy w formie schronienia oraz niezwłoczny kontakt telefoniczny na wskazany powyżej numer telefonu Terenowego Punktu Pomocy Środowiskowej Nr 6 lub pod numery: Policja – 997, Straż Miejska – 986.

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, iż organizuje szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. Szkolenie jest skierowane do wszystkich chętnych, którzy są zainteresowani pomocą osamotnionym dzieciom z Bytomia. Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września 2013 r. (poniedziałek) o godzinie 14.30 w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (2 piętro, sala narad). Szkolenie jest bezpłatne, a jego ukończenie nie zobowiązuje do podjęcia się opieki nad dzieckiem. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 388-61-51 lub na naszej stronie internetowej.

Logo MOPROd dnia 19 sierpnia 2013 r. na parterze budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 21 zostaną uruchomione dodatkowe punkty obsługi klientów ubiegających się o świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Godziny przyjmowania stron

I piętro
Poniedziałek od 11.00 do 16.00
Wtorek od 8.30 do 12.00
Środa od 8.30 do 12.00
Czwartek od 8.30 do 12.00
Piątek od 7.30 do 11.00

parter
Poniedziałek od 8.00 do 16.00
Wtorek od 8.00 do 14.30
Środa od 8.00 do 14.30
Czwartek od 8.00 do 14.30
Piątek od 7.30 do 13.00

Wnioski do pobrania na parterze w punkcie informacyjnym (pokój nr 4) lub na naszej stronie.

Logo MOPRUWAGA !

Informujemy, że z dniem 1 sierpnia 2013 roku Terenowy Punkt Pomocy Środowiskowej nr 7 zmienia swoją siedzibę z obecnej przy ulicy Rydza Śmigłego 54 na Szymały 122b (budynek przychodni lekarskiej NZOZ TOP-MED Sp. z o.o. na Osiedlu Generała Jerzego Ziętka)

Projekt Moje MiejsceZapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie współfinansowanym przez UE w ramach EFS „Moje miejsce na regionalnym rynku pracy” dla młodych (18-27 lat) bezrobotnych niepełnosprawnych z województwa śląskiego.

Oferujemy:
- 168 godzin wsparcia szkoleniowo-doradczego,
- kurs zawodowy (do wyboru: pracownik biurowy, pracownik ochrony fizycznej, sprzedawca),
- możliwość odbycia półrocznego płatnego stażu (stypendium stażowe: 1600 zł/m-c brutto),
- stypendium podczas szkoleń, catering, zwrot kosztów dojazdu.

Więcej informacji oraz dokumenty zgłoszeniowe do pobrania na stronie projektu www.moje-miejsce-program.pl lub w Biurze Projektu – Katowice, ul. Opolska 22, tel. 506-648-726, 506-648-745, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Rekrutacja trwa do 31 lipca 2013. Liczba miejsc ograniczona!

 

Czytaj więcej: Kursy zawodowe i staże –...

XX Międzynarodowa Konferencja Tańca WspółczesnegoXX Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej

5 lipca br. w Dziennym Domu Pomocy nr 1 odbyły się międzynarodowe warsztaty terapii przez ruch dla seniorów organizowane przez Śląski Teatr Tańca w ramach XX Międzynarodowej Konferencji Tańca Współczesnego i Festiwalu Sztuki Tanecznej. Warsztaty taneczne prowadzone przez Beatę Grzelak-Szwedę doświadczonego pedagoga-tancerza umożliwiły twórczą ekspresję ruchową i improwizację taneczną, stając się drogą do uzyskania harmonii ciała i umysłu. To psychologiczne użycie ruchu, gdzie ciało i dusza stanowią jedność spowodowało integrację osób uczestniczących w warsztatach. Można powiedzieć, że rozbudzenie kreatywności i mobilizacja do działania to główne założenie prowadzonych zajęć. Seniorzy uczestniczący w warsztatach oraz zaproszeni goście mieli dowolność kreowania ruchu wykorzystując ciężar ciała, grawitację, oddech.

 

Czytaj więcej: XX Międzynarodowa...

Młodzi Ślązacy aktywni na rynku pracyMłodzi Ślązacy aktywni na rynku pracyProjekt "Młodzi Ślązacy aktywni na rynku pracy" realizowany przez Firmę EMAT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest skierowany do osób w wieku 18-27 lat zamieszkujących Zabrze, Rudę Śląską oraz Bytom i ma na celu wsparcie w staraniach młodych osób, poszukujących pracy i niejednokrotnie nowego zawodu, który zwiększy ich perspektywy rozwoju i lepszą przyszłość bez wyjeżdżania z rodzinnych stron. W celu uzyskania szczegółowych informacji zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej projektu pod adresem www.mlodzislazacy.pl.