Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert pn.: Usługa cateringowa dla uczestników/ uczestniczek w ramach zadania publicznego pn.: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2018

Istotne warunki zamówienia .pdf (594 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (694 KB)
Formularz ofertowy .doc (160 KB)

17-05-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (429 KB)

21-05-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (404 KB)