Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (392 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (480 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (270 KB)

30-04-2018
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty . pdf (330KB)

14-05-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (250 KB)