Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (756 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (989 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej .doc (244 KB)

11-04-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (115 KB)

16-04-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (250 KB)