Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (438 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (512 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (204 KB)

09-04-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (130 KB)

16-04-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (253 KB)