Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” z podziałem na 5 części współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (640 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,03 MB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (423 KB)

05-10-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (415 KB)

19-10-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (385 KB)