Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Negocjacje: Usługa w zakresie rozliczania i sprawozdawczości w ramach projektu "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w Bytomiu (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w formie negocjacji w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Ogłoszenie .pdf (430KB)