Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (637KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (772KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (255KB)

19-09-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (384 KB)

26-09-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (318 KB)