Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji wychowawczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Asystent z Rodziną – razem silniejsi” oraz ich rodzin. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotne warunki zamówienia .pdf (508KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (741KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (329KB)

10-08-2017
I
nformaja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (365KB)

18-8-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (226KB)