Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Wyjazdowy trening doskonalenia umiejętności rodzicielskich dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (639KB)
Załącznik do istotnych warunków zamówienia .pdf (817KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (217KB)

25-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (438KB)

02-08-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (364KB)