Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotne warunki zamówienia .pdf (737KB)
Załącznik do istotnych warunków zamówienia .pdf (333KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (444KB)

18-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (673KB)

25-07-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (544KB)