Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert na: Prowadzenie działań środowiskowych w Bobrku - "Spotkania przy kawie i ciachu" w ramach projektu "By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursu .pdf (919KB)
Załącznik do konkursu .pdf (1260KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (370KB)

17-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (655KB)