Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie opieki dla dzieci uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (392 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (480 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (270 KB)

Konkurs ofert pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu technologa robót wykończeniowych w budownictwie dla uczestników/uczestniczek w ramach zadania publicznego pn.: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego - edycja 2018

Istotne warunki zamówienia .pdf (832 KB)
Załączniki do istatnych warunków zamówienia .pdf (927 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (170 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn.: Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (756 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (989 KB)
Załączniki w wersji edytowalnej .doc (244 KB)

11-04-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (115 KB)

16-04-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (250 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Przeprowadzenie zajęć grupowych z podstaw obsługi komputera i korzystania z Internetu dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej (KIS) w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (438 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (512 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (204 KB)

09-04-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (130 KB)

16-04-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (253 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Organizacja pobytu podczas wyjazdowych treningów dla uczestników/-czek Klubu Integracji Społecznej w ramach projektu „AS Aktywny Społecznie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (683 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (562 KB)
Załączniki w formie edytowalnej .doc (234 KB)

15-03-2018
Zmiana treści istotnych warunków zamówienia .pdf (366 KB)
Formularz ofertowy po zmianach .pdf (413 KB)
Formularz ofertowy po zmianach w formie edytowalnej .doc (224 KB)

22-03-2018
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (438 KB)

30-03-2018
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (371 KB)