Logo UE

Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: Przygotowywanie i dowożenie gorących posiłków dla osób korzystających ze schronienia w Noclegowni przy ul. Kosynierów 26 w Bytomiu

Istotne warunki zamówienia .pdf (427 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (477 KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (183 KB)

Konkurs ofert - usługi społeczne pn.: Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w roku 2018

Istotne warunki zamówienia .pdf (512 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (596 KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (155 KB)

13-12-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (469 KB)

Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu przy ulicy Powstańców Warszawskich 14/34 w Bytomiu w formie negocjacji

Ogłoszenie .pdf (414 KB)