Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników/uczestniczek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” z podziałem na 5 części współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (640 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (1,03 MB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (423 KB)

05-10-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (415 KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Kurs prawa jazdy kat. C z kwalifikacją wstępną przyspieszoną dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (631 KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (819 KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (257 KB)

26-09-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (424 KB)

29-09-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (361 KB)

Negocjacje: Usługa w zakresie rozliczania i sprawozdawczości w ramach projektu "Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 w Bytomiu (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 prowadzonego w formie negocjacji w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych

Ogłoszenie .pdf (430KB)

Konkurs ofert pn.: Usługa coachingu dla uczestników projektu "Asystent z Rodziną – razem silniejsi!"

Istotne warunki zamówienia .pdf (500KB)
Załączniki do istatnych warunków zamówienia .pdf (582KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Wykonawcy .doc (208KB)
Załączniki do umowy .pdf (181KB)

26-09-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (666 KB)

10-10-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (271 KB)