Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Wyjazdowy trening asertywności i samoobrony dla kobiet – WenDo dla uczestniczek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (565KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (805KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (289KB)

05-06-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (825KB)

12-06-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (558KB)

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu technologa robót wykończeniowych w budownictwie dla uczestników/uczestniczek w ramach zadania publicznego pn.: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017

Istotne warunki zamówienia .pdf (543KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (672KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (170KB)

31-05-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (492KB)

05-06-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (455KB)

 

Przeprowadzenie zajęć warsztatowych oraz indywidualnych z zakresu integracji społecznej dla uczestników/uczestniczek w ramach zadania publicznego pn.: Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017

Istotne warunki zamówienia .pdf (522KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (646KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (156KB)

01-06-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (571KB)

05-06-2017
Informacja o  udzieleniu zamówienia .pdf (455KB)