Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlane: Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (siedziba Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu) z podziałem na dwie części
 
 
Załączniki techniczne

Konkurs ofert pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdowych treningów kompetencji wychowawczych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, będących uczestnikami projektu Asystent z Rodziną – razem silniejsi” oraz ich rodzin. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotne warunki zamówienia .pdf (508KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (741KB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (329KB)

10-08-2017
I
nformaja o wyborze najkorzystniejszej oferty .pdf (365KB)

18-8-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (226KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Wyjazdowy trening doskonalenia umiejętności rodzicielskich dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Istotne warunki zamówienia .pdf (639KB)
Załącznik do istotnych warunków zamówienia .pdf (817KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (217KB)

25-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (438KB)

02-08-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (364KB)

Konkurs ofert - Usługi społeczne pn. Usługa cateringowa dla uczestników/-czek projektu „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Istotne warunki zamówienia .pdf (737KB)
Załącznik do istotnych warunków zamówienia .pdf (333KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (444KB)

18-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (673KB)

25-07-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (544KB)

Konkurs ofert na: Prowadzenie działań środowiskowych w Bobrku - "Spotkania przy kawie i ciachu" w ramach projektu "By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie konkursu .pdf (919KB)
Załącznik do konkursu .pdf (1260KB)
Załącznik w formie edytowalnej .doc (370KB)

17-07-2017
Wybór najkorzystniejszej oferty .pdf (655KB)

Konkurs ofert pn.: Kurs prawa jazdy kat. B dla uczestników/-czek projektu "By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej"

Istotne warunki zamówienia .pdf (822KB)
Załączniki do istotnych warunków zamówienia .pdf (0,98MB)
Załączniki w formie edytowalnej dla Oferenta .doc (258KB)

05-07-2017

Wybór najkorzystniejszej oferty . pdf (615KB)   
11-07-2017
Informacja o udzieleniu zamówienia .pdf (546KB)