Program "Rodzina 500 plus"

Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze: Pracownik socjalny - 2 etety / 2 osoby w Dziale Pomocy Środowiskowej do wykonywania zadań w ramach realizacji projektu By - PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej.

Ogłoszenie . pdf (974KB)

Wymagania zawarte w pkt I i II poniżej w linku do ustawy.

Link do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej ( Dz. U. z 2016 r. poz 930 )

Dyrektor Ośrodka ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze PSYCHOLOG w realizowanym projekcie By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej (1 osoba, 1 etat, zatrudnienie na czas określony tj. marzec - grudzień 2017 r.)
Stanowisko pracy będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje .pdf (907KB)
Załącznik - oświadczenia .pdf (863KB)

II etap postępowania .pdf (612KB)

01-03-2017
Rozstrzygnięcie naboru .pdf (221KB)

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Szczegółowe informacje .pdf (105KB)