Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

 

Oświadczenie strony .pdf (280KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze dla osoby niepełnosprawnej.

Wniosek .pdf (502KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (271KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (105KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (168KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (276KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (328KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier architektonicznych / w komunikowaniu się / technicznych

Wniosek .pdf (427KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (362KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (168KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (276KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (328KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (352KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Wniosek .pdf (397KB)

Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny .pdf (50KB)

Oświadczenie opiekuna .pdf (169KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (268KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (167KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (276KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (328KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej

Wniosek .pdf (505KB)

Zaświadczenie lekarskie .pdf (252KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (269KB)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach w gospodarstwie domowym .pdf (269KB)

Zaświadczenie o dochodach .pdf (168KB)

Oświadczenie o miejscu pobytu stałego .pdf (328KB)

Prośba o przekazanie dofinansowania na konto .pdf (105KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wniosek .pdf (505KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (483KB)

Dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Wniosek .pdf (532KB)

Wykaz załączników do wniosku .pdf (364KB)


Moduł I

A1 - Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

A2 - Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B

B1 - Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

B2 - Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania

C2 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

C3 - Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości)

C4 - Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości)

D - Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej przez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II - Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym