Logo PFRONLogo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przypomina, że do 10 października 2018 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu pilotażowego Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Wnioski w sprawie w/w zadania dostępne są na stronie internetowej MOPR: www.mopr.bytom.pl oraz w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnoprawnych, pokój nr 3 ul. Strzelców Bytomskich 16, w godzinach: poniedziałek 14:00 - 17:00 oraz wtorek - piątek 8:00 -12:00.

Już od września rozpoczynamy działania środowiskowe w ramach projektu AS Aktywny Społecznie. Przed nami seria cyklicznych spotkań, dzięki którym wszyscy chętni mieszkańcy Bytomia będą mogli spędzić czas rozwijając swoje pasje, zdolności, poszerzając swoją wiedzę, a tym samym integrując się lokalnie.

W zdrowym ciele zdrowy duch – to cykl spotkań motywujących do pracy nad swoim Zdrowiem i kondycją. Marsze Nordic Walking z profesjonalnym instruktorem będą początkiem drogi ku poprawieniu swojej kondycji i samopoczucia. Kolejny etap to spotkanie z dietetykiem, który dostarczy wiedzę na temat wartościowych produktów, piramidy żywieniowej i odpowiedniej kaloryczności. Prawidłowe nawyki żywieniowe to jednak nie wszystko aby osiągnąć zamierzony cel. Spotkanie z trenerem personalnym pozwoli dowiedzieć się jak w ciągu jedynie 20 minut dziennie można poprawić swoją formę, a tym samym wzmocnić i zmienić sylwetkę. Cykl „W zdrowym ciele zdrowy duch” obejmować będzie również sportowe rozgrywki w kilku dzielnicach  Bytomia, zajęcia taneczne dla dzieci oraz wszelką aktywność fizyczną organizowaną na wolnym powietrzu. W cyklu ważne miejsce odgrywać będzie również temat uzależnień i destrukcyjnego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne.

Zapraszamy do śledzenia projektowego profilu na Facebooku  – My aktywni AS Bytom https://www.facebook.com/myaktywni

Logo MRPiPSW związku z licznymi pytaniami od Obywateli, jakie sprawy mogą Oni załatwić drogą elektroniczną przez portal empatia.mpips.gov.pl oraz przez jakie Banki można składać wnioski 500+ i 300+, zostało przygotowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poniższe zestawienie. Zapraszamy do zapoznania się z nim.

Gdzie i jak można złożyć wnioski drogą elektroniczną .pdf (411 KB)

Logo projektu Aktywny Społecznie

14 sierpnia  2018 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu podpisał  umowę z Województwem Śląskim – reprezentowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego, na realizację projektu pt. Centrum Wsparcia Rodziny edycja I (CWR).

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Działania Centrum wpisują się w Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych, wspierających rewitalizację społeczną w mieście Bytom. CWR do 31 maja 2021 r. będzie świadczyć kompleksowe usługi adresowane do rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, wychowanków. Siedziba Centrum mieści się przy ulicy Rycerskiej 4.

Czytaj więcej: Podpisanie umowy na...

Logo MOPRDyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu ogłasza nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

Podstawowe zadania opiekunów prawnych i kuratorów to:

  • sprawowanie pieczy nad majątkiem ubezwłasnowolnionego,
  • reprezentacja w wykonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

Czytaj więcej: Nabór kandydatów na...

Informacje graficzne

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej doceniło udział pracowników naszego Ośrodka we wdrażaniu nowych rozwiązań koniecznych do uruchomienia programu „Dobry Start”. List z podziękowaniem za zaangażowanie w realizację nowego zadania - na ręce Prezydenta Bytomia - skierował Podsekretarz Stanu Bartosz Marczuk i Dyrektor Departamentu Informatyki Marek Kulawczyk.