Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Logo PFRONLogo MOPR13-02-2017

W związku z przyjęciem przez Zarząd PFRON uchwały nr 5/2017 z dnia 24 stycznia 2017 r. dot. kierunków działania oraz warunków brzegowych obowiązujących realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu informuje, że wnioski będą wydawane i przyjmowane w Dziale Wsparcia Seniorów i Osób Niepełnosprawnych - pokój nr 3; w dniach: poniedziałek w godz. 14:00 - 17:00, od wtorku do piątku w godz. 8:00 - 12:00; telefon kontaktowy 32 388-67-03.

Program będzie realizowany w następujących obszarach:

Moduł I – Wnioski będą przyjmowane od 3 kwietnia do dnia 30  sierpnia 2017 r.
Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

  • Zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym - wnioski będą przyjmowane w 2-ch cyklach:

  1. - od 6 marca do 30 marca 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2016/2017)
  2. - od 4 września  do 10 października 2017 r. (dla wniosków dot. roku akademickiego 2017/2018).

Wnioski w sprawie w/w programu dostępne będą na stronie MOPR.

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu dostępne są na stronie internetowej PFRON pod tym adresem.


ZARZĄDZENIA:

Zarządzenie nr 24 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad rozpatrywania wniosków o udzielenie dofinansowania w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd .pdf (205KB) - Załącznik do zarządzenia .pdf (4,30MB)

Zarządzenie nr 6 Dyrektora MOPR Bytom z dnia 06 lutego 2017 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu Aktywny Samorząd .pdf (215KB)