Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"

Dział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że począwszy od 1 października 2016 r. wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12, w następujących godzinach:

 • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
 • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Uwaga! Likwidacji ulega punkt przyjmowania wniosków przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

Nie zmienia się harmonogram przyjmowania wniosków w niżej wymienionych Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

TPPŚ nr 5

ul. Orzegowska 20a

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

8.00-10.00

8.00-10.00

TPPŚ nr 6

ul. Konstytucji 89

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 7

ul. Szymały 122b

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 8

ul. Stolarzowicka 35

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

Przypominamy, że druki o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego w formie elektronicznej można pobrać z naszej strony w zakładce Druki do pobrania -> Dział Dodatków Mieszkaniowych.


Logo Rodzina 500 PlusUprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca 2016 r. Punkt Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12 będzie czynny w następujących godzinach:

 • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
 • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Ponadto miło nam poinformować, że uruchomina została winda (dostęp z tyłu budynku - mapka), dzięki której osoby niepełnosprawne oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach bez przeszkód będą mogli złożyć wnioski o ustalenie prawa:

 • świadczeń rodzinnych (w tym świadczeń opiekuńczych),
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • świadczenia wychowawczego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Przypominamy również, że w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12 działają biura Zespołu Pomocy Materialnej dla Uczniów, gdzie kompleksowo załatwią Państwo wszelkie sprawy związane z zasiłkami i stypendiami szkolnymi. Obsługa klienta w godzinach:

 • w poniedziałki: 11.00 - 16.30
 • we wtorki, środy i czwartki: 8.00 - 15.00
 • w piątki: 8.00 - 11.00

Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej nr 3 i 10 mające obecnie swoje siedziby odpowiednio przy ulicach Królowej Jadwigi 7 i Strażackiej 5 z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniają lokalizacje i od tej daty będą znajdować się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 67.

Zmianie lokalizacji od 6 czerwca 2016 r. uległ również Zespół Psychiatryczno-Środowiskowy, który obecnie mieści się przy ul. Piłsudskiego 67.
Kontakt telefoniczny: 32 832 92 90


logo MOPRJeśli jesteś osobą:

 • aktywną,
 • zaangażowaną w sprawy swojej dzielnicy, oraz najbliższego otoczenia,
 • chcesz zerwać ze stereotypowym myśleniem na temat mieszkańców Bytomia,

Zespół Projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej, realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu w partnerstwie z Fundacją „Inicjatywa”, serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu otwartym w ramach działań środowiskowych dla Bytomia-Śródmieścia, z zakresu profilaktyki uzależnień.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 18.10.2016 r. o godz. 9.00 w salce parafialnej przy Parafii św. Jacka w Bytomiu, ul. Jana Matejki 1.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE !
* Udział w wydarzeniu bezpłatny

Projekt By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Integracja w KrakowieKolejnym działaniem w ramach projektu "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin był wyjazd integracyjny do Krakowa, w którym uczestniczyło 40 beneficjentów projektu oraz  pracownicy Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu. Dżdżysta i zimna aura nie przeszkodziła uczestnikom w "zakosztowaniu" uroków Krakowa i jego okolic. Kierując się do dawnej stolicy  Polski  zwiedziliśmy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego  w Łagiewnikach oraz Centrum Jana Pawła II.

Czytaj więcej: INTEGRACJA W KRAKOWIE

PiknikJednym z działań projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. "NIE MA SKRZYDEŁ BEZ KORZENI" kompleksowe wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin, był piknik integracyjny z okazji Dnia Solidarności z Osobami Chorymi na Schizofrenię przeprowadzony 23 września 2016r. przez pracowników  Zespołu Psychiatryczno-Środowiskowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu. Impreza odbyła się na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Integracja" w Bytomiu-Szombierkach przy ul. Karpackiej 25, a uczestniczyło w niej około 200 osób, w tym beneficjenci projektu, osoby zaproszone oraz społeczność lokalna.

Czytaj więcej: Rodzinny piknik - relacja

Logo UE programu operacyjnego

Prawie 6,5 tys. osób skorzysta w Bytomiu ze wsparcia banku żywności. W poniedziałek, 5 września, rozpocznie się dystrybucja żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.
W ramach realizowanego programu, beneficjenci spełniający kryteria dochodowe oraz te wynikające z ustawy o pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), otrzymują paczki złożone z czternastu artykułów. Są w nich takie produkty jak np. makaron, ryż, kasza jęczmienna, płatki kukurydziane, mleko, cukier, olej, dżem, szynka drobiowa czy ser. Żywność, której dystrybucją zajmuje się bytomski Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża, będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30 w magazynie żywności przy ul. Łużyckiej 12a. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, który będzie realizowany do końca czerwca 2017 roku,  współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016.
Żywność będzie wydawana od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.30.

Czytaj więcej: Pomoc żywnościowa w Bytomiu

Plakat 1 Plakat 2

Logo MOPRMiejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych oraz  prowadzących rodzinne domy dziecka z terenu Bytomia.

Wymagania:

 • chęć pomocy dzieciom i ich rodzinom
 • spełnienie warunków formalnych w tym otrzymanie kwalifikacji uprawniających do przejęcia opieki nad dzieckiem
 • ukończone szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych

Oferujemy:

 • świadczenia wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • wynagrodzenie dla prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dla rodzin zawodowych
 • wsparcie MOPR
 • bezpłatne poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne i prawne

WAŻNE!

Informacje dostępne są pod nr tel. 32 388 61 56 lub w MOPR w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 21 (pok. 39)

W dniu 3 października 2016 r. o godz. 15.00 zapraszamy na spotkanie organizacyjne w budynku MOPR przy ul. Strzelców Bytomskich 16 (2 piętro, p. 136).