Logo - Drogowskaz dla rodzin

Nawigacja:

Program "Rodzina 500 plus"


Dział Dodatków Mieszkaniowych informuje, że począwszy od 1 października 2016 r. wydawanie druków i przyjmowanie wniosków o dodatek mieszkaniowy i dodatek energetyczny odbywać się będzie w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12, w następujących godzinach:

 • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
 • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Uwaga! Likwidacji ulega punkt przyjmowania wniosków przy ul. Strzelców Bytomskich 21.

Nie zmienia się harmonogram przyjmowania wniosków w niżej wymienionych Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej.

Jednostka

Adres

Pn

Wt

Śr

Czw

Pt

TPPŚ nr 5

ul. Orzegowska 20a

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

8.00-10.00

8.00-10.00

TPPŚ nr 6

ul. Konstytucji 89

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 7

ul. Szymały 122b

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

TPPŚ nr 8

ul. Stolarzowicka 35

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

8.00-10.00

nieczynne

Przypominamy, że druki o przyznanie dodatku mieszkaniowego lub energetycznego w formie elektronicznej można pobrać z naszej strony w zakładce Druki do pobrania -> Dział Dodatków Mieszkaniowych.


Logo Rodzina 500 PlusUprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca 2016 r. Punkt Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12 będzie czynny w następujących godzinach:

 • w poniedziałki i środy: 8.00 - 17.30
 • we wtorki, czwartki i piątki: 8.00 - 15.00

Ponadto miło nam poinformować, że uruchomina została winda (dostęp z tyłu budynku - mapka), dzięki której osoby niepełnosprawne oraz rodzice z małymi dziećmi w wózkach bez przeszkód będą mogli złożyć wnioski o ustalenie prawa:

 • świadczeń rodzinnych (w tym świadczeń opiekuńczych),
 • świadczeń alimentacyjnych,
 • świadczenia wychowawczego,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego.

Przypominamy również, że w Punkcie Obsługi Klienta przy ul. Łużyckiej 12 działają biura Zespołu Pomocy Materialnej dla Uczniów, gdzie kompleksowo załatwią Państwo wszelkie sprawy związane z zasiłkami i stypendiami szkolnymi. Obsługa klienta w godzinach:

 • w poniedziałki: 11.00 - 16.30
 • we wtorki, środy i czwartki: 8.00 - 15.00
 • w piątki: 8.00 - 11.00

Terenowe Punkty Pomocy Środowiskowej nr 3 i 10 mające obecnie swoje siedziby odpowiednio przy ulicach Królowej Jadwigi 7 i Strażackiej 5 z dniem 1 stycznia 2016 r. zmieniają lokalizacje i od tej daty będą znajdować się w budynku przy ulicy Piłsudskiego 67.

Zmianie lokalizacji od 6 czerwca 2016 r. uległ również Zespół Psychiatryczno-Środowiskowy, który obecnie mieści się przy ul. Piłsudskiego 67.
Kontakt telefoniczny: 32 832 92 90


Logo MRPiPSMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) prowadzi w chwili obecnej prace projektowe zmierzające do optymalizacji usług elektronicznych, których efekt zostanie udostępniony obywatelom na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia (PIU Emp@tia) pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl. Prace te zostały podzielone na dwa etapy i mają w głównej mierze spowodować zwiększenie przyjazności wypełniania wniosków elektronicznych poprzez „podpowiadanie” osobom ubiegającym się o określone świadczenia, jak największej ilości danych. W pierwszym etapie prac zostaną wykonane zmiany w dostępnych na PIU Emp@tia formularzach elektronicznych, związanych z wnioskowaniem o przyznanie: jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (becikowego), świadczenia rodzicielskiego, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego (500+) oraz Karty Dużej Rodziny. Planowane jest udostępnienie zmian obywatelom od dnia 14 stycznia 2017 r.
W drugim etapie prac planowana jest optymalizacja wszystkich formularzy elektronicznych udostępnionych na PIU Emp@tia oraz wprowadzenie kreatora wniosków, a także wprowadzenie możliwości pozyskiwania, drogą elektroniczną, z innych rejestrów publicznych, danych umożliwiających weryfikację prawa do ww. świadczeń.

Czytaj więcej: Prace projektowe MRPiPS

Logo MOPRW trakcie realizacji przez  tut. Ośrodek w partnerstwie z Fundacją Inicjatywa projektu By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej zaczął funkcjonować ogólnokrajowy program Rodzina 500 plus. W dużej części program objął uczestników i uczestniczki projektu By-PAS lub ich najbliższe otoczenie. Wypłaty środków z tego programu w sposób znaczący wpłynęły zarówno na sytuację finansową uczestników i uczestniczek działań By-PAS, jak też na ich dotychczasowe funkcjonowanie społeczne. Analiza zachowań, postaw i oczekiwań uczestniczek i uczestników projektu związanych z aktywizacją wskazuje na znaczny wpływ otoczenia społecznego na podejmowane decyzje życiowe. Z uwagi na konieczność zapobiegania niekorzystnym zjawiskom, pracownicy socjalni, widząc potrzebę szerokiej edukacji uczestników i uczestniczek projektu By-PAS korzystających z programu oraz ich najbliższego otoczenia, na przełomie listopada i grudnia w trzech lokalizacjach na terenie miasta, tj. Miechowicach, Karbiu i Śródmieściu, zorganizowali cykl zajęć edukacyjnych. Ich celem było podniesienie wiedzy na temat prawidłowego wykorzystania środków finansowych, kształtowanie pozytywnych wzorców zachowań, wzmacnianych poprzez wpływ środowiska lokalnego. W spotkaniach wzięły udział 93 osoby, w tym uczestnicy projektu By-PAS korzystający z programu 500+ oraz osoby z ich środowisk.

Logo MOPRW bieżącym roku na realizację programu Prace Społecznie Użyteczne gmina Bytom przeznaczyła ponad 500 tys. zł. Program skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, bez prawa do zasiłku, które są klientami MOPR-u. Uczestnicy programu wykonują swoje obowiązki w jednostkach budżetowych i organizacjach pozarządowych zajmujących się pomocą społeczną i charytatywną.
Pierwszą edycję programu rozpoczęto w 2008 roku – od tego czasu cieszy się on niesłabnącym zainteresowaniem zarówno osób, które chcą wrócić na rynek pracy, jak i pracodawców, którzy do programu przystąpili.

Czytaj więcej: Realizacja programu Prace...

Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2017 roku zmieniły się godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
Ośrodek pracuje w godzinach:

poniedziałek od 7.30 do 17.00
wtorek-czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

Szczegółowe informacje dotyczące godzin przyjmowania zainteresowanych
dostępne są w Informatorze znajdującym się zakładce Kontakt -> Informator

Życzenia świąteczne 2016

Logo MOPRZ dniem 1 stycznia  2017 r. rusza, także w Bytomiu, realizacja ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Od tego dnia można składać wnioski o:

 1. objęcie rodziny koordynacją przez asystenta rodziny,
 2. jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 4000 zł.

Czytaj więcej: "Za życiem" w Bytomiu -...